Selasa, 20 April 2010

[Pics] Keun-sama & Sukkie's Mother

Mama Sukkie


Hadiah untuk Mama Sukkie

[Left - mother's sister / Right - mother's sister in law]

Keun-sama (manajer Sukkie (kiri))
(ChunRu : Keun-sama juga terkenal lho! Hahaha..)

Credit : baidu
Taken from lovesears @ blogspot

Tidak ada komentar:

Posting Komentar